Jäsenmaksut 2020

Henkilöjäsenmaksu 15 €

Perhejäsenmaksu 30 €

Kannatusjäsenmaksu 50 €

Tilinro: FI24 5205 0340 0012 31

Viite: Henkilön/henkilöiden nimet

Katajan harraste- ja kilpailutoiminnassa mukana oleminen vaatii jäsenmaksun suorittamisen.